Friluftsgruppa

Velkommen til ”leikegrinda”

Friluftsgruppa ønsker å hjelpe studenter til å ta i bruk den fantastiske naturen rundt oss.
Trenger du en ”turkompis” eller har spørsmål angående et turmål er det bare å ta kontakt med oss via facebookgruppa eller en av oss direkte.
Vårt ønske er å få flest mulig ut på tur.

Vi har en del utstyr til utlån.
Sjekk her: http://www.astudent.no/medlemskap/utstyr/

Skolen har eget naust i Gåseidvika, hvor vi har 6 kajakker med utstyr til utlån.
Ønsker du å låne kajakk ta kontakt med Sigbjørn Helland, 415 70 939.


Bli medlem av vår FACEBOOKGRUPPE
All aktivitet til friluftsgruppa vil bli annonsert der.


Kontakpersoner:
Sigbjørn Helland, 415 70 939
Linn Olsen (klatring)