Skip to content

Om oss

Ålesund Studentsamfunns er en organisasjon for studenter i Ålesund som eies og driftes av sine medlemmer. Organisasjonen er en selvstendig, partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon. Studentsamfunnet ble offisielt gjenoppstartet den 28. september 2009 og er å betrakte som ung i forhold til andre studentsamfunn rundt om i det ganske land. 

Studentsamfunnet er den største studentorganisasjonen i Ålesund og har omlag 1400 medlemmer, noe som tilsvarer ca. 60% av studentmassen på NTNU i Ålesund. Vi har også i overkant av hundre engasjerte frivillige som gjør sitt beste for å forbedre det sosiale velferdstilbudet for studenter i Ålesund.

Ålesund Studentsamfunn jobber tett på og samarbeider med Studentskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim samtidig som vi skaper liv og røre i det kjente studenthuset Sundebygget.

Vi jobber aktivt for å skape tilhørighet i den vakre jugendbyen og har dannet flere partnerskap og samarbeid slik at våre medlemmer kan benytte seg av et variert og godt tilbud rundt om i byen vår. 

X