Styret

Styret i Ålesund Studentsamfunn velges hvert år i april under generalforsamling og sitter til 1. juni påfølgende år. Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) sin viktigste oppgave er å forbedre det sosiale velferdstilbudet til studentene ved NTNU i Ålesund ved å fremme, utvikle og koordinere den studentsosiale aktiviteten i Ålesund.

Ingen ledige verv for året 2019/2020

 

 

 


Leder


Ivar Juell
leder@astudent.no 

Nestleder


Oliver Strandman
nestleder@astudent.no 


Økonomiansvarlig


Sofie Skodjevåg Magnussen
okonomi@astudent.no 

Prosjektansvarlig


Dina Mikkelsen
prosjekt@astudent.no 

Markedsførings-ansvarlig


Hauk Emil Rødli Gjørtz
info@astudent.no 

Arrangements-ansvarlig

Amalie Håland arrangement@astudent.no 


HR-ansvarlig


Maren Sofie Selven
HR@astudent.no