Styret

Styret i Ålesund Studentsamfunn velges hvert år i april under generalforsamling og sitter til 1. juni påfølgende år. Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) sin viktigste oppgave er å forbedre det sosiale velferdstilbudet til studentene ved NTNU i Ålesund ved å fremme, utvikle og koordinere den studentsosiale aktiviteten i Ålesund.

Nytt styre velges mandag 29. april. Mer informasjon kommer snart.


Leder


Haakon Fivelstad
leder@astudent.no 

Nestleder


Maiken Svinøy
nestleder@astudent.no 


Økonomiansvarlig


Emil Olsen Rotset
okonomi@astudent.no 

Prosjektansvarlig


Thomas Aleksander Hansen prosjekt@astudent.no 

Markedsførings-ansvarlig


Hauk Emil Rødli Gjørtz
info@astudent.no 

Arrangementsansvarlig


Simen Sæther
arrangement@astudent.no 


Gruppeansvarlig


Ruben Svedal Jørundland grupper@astudent.no