Styret

Styret i Ålesund Studentsamfunn velges hvert år i april under generalforsamling og sitter til 1. juni påfølgende år. Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) sin viktigste oppgave er å forbedre det sosiale velferdstilbudet til studentene ved NTNU i Ålesund ved å fremme, utvikle og koordinere den studentsosiale aktiviteten i Ålesund.

Grunnet de spesielle omstendighetene blir vi nødt til å utsette generalforsamlingen. 
Vi trenger fremdeles et nytt styre, og vi håper dere enda vil stille til valg.
Stillingene som skal tilsettes er:
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
HR-ansvarlig
Markedsføringsansvarlig
Arrangementsansvarlig
Send inn en kort tekst om deg selv og hvorfor du vil stille til HR@astudent.no. Ikke nøl med å sende oss en melding om du har noen spørsmål. Frist er 3. April

 


Leder


Oliver Strandman
leder@astudent.no 

Nestleder


Oliver Strandman
nestleder@astudent.no 


Økonomiansvarlig


Sofie Skodjevåg Magnussen
okonomi@astudent.no 

Prosjektansvarlig


Dina Mikkelsen
prosjekt@astudent.no 

Markedsførings-ansvarlig


Hauk Emil Rødli Gjørtz
info@astudent.no 

Arrangements-ansvarlig

Amalie Håland arrangement@astudent.no 


HR-ansvarlig


Maren Sofie Selven
HR@astudent.no