Styret

Styret i Ålesund Studentsamfunn velges hvert år i april under generalforsamling og sitter til 1. juni påfølgende år. Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) sin viktigste oppgave er å forbedre det sosiale velferdstilbudet til studentene ved NTNU i Ålesund ved å fremme, utvikle og koordinere den studentsosiale aktiviteten i Ålesund.

En ledig stilling som økonomiansvarlig for året 2019/2020

Økonomiansvarlig

1. Vervet

1.1. Velges på generalforsamling og sitter til 1. juni påfølgende år.

OBS: Stillingen velges på ekstraordinær generalforsamling i høst.

 

1.2. Vervet er frivillig og dermed ikke lønnet.

1.3. Økonomiansvarlig har taushetsplikt i sensitive saker.

1.4. Økonomiansvarlig rapporterer til leder i Ålesund Studentsamfunn.

1.5. Vervet er krevende og krever stor arbeidskapasitet.

 

2. Generelle oppgaver

2.1. Økonomiansvarlig er øverste organ i styret for økonomisk oversikt, rådgivning

og bokføring og har dermed ansvar for ÅSS’s økonomi.

2.2. Økonomiansvarlig skal sammen med leder og nestleder utarbeide budsjett

som legges frem for styret.

2.3. Økonomiansvarlig disponerer ÅSSs bankkonti.

2.4. Økonomiansvarlig har ansvar for at utlegg på vegne av studentsamfunnet

blir refundert.

2.5. Økonomiansvarlig skal betale/fakturere leverandører og kunder.

2.6. Økonomiansvarlig skal ha ha kontroll over betalingsløsninger og bruken

av disse.

2.7. Økonomiansvarlig er pliktig til å følge økonomisk reglement for føring av

regnskap, momsreglement, revisjonsplikt og sørge for at ÅSS til enhver tid har

en legitim og sunn økonomi.

2.8. Økonomiansvarlig skal til enhver tid holde regnskapet korrekt og oppdatert.

 

3. Overfor styret

3.1. Holde styret informert om ÅSSs økonomiske situasjon.

3.2. Økonomiansvarlig skal bistå ÅSSs prosjekter med økonomisk hjelp. Herunder

Ski & Magi, U.-KA, Revy, Arrangementskomité, undergrupper og ellers andre

prosjekter som behøver økonomisk bistand.

3.3. Økonomiansvarlig plikter å være et aktivt styremedlem, og kan som alle

andre styreverv tildeles saker ikke har direkte med vervet å gjøre.

 

4. Øvrige oppgaver

4.1. Sørge for at alle betalingsløsninger til enhver tid fungerer og at brukerne av

disse har nødvendig kunnskap for å kunne bruke dem.

 

 

 


Leder


Haakon Fivelstad
leder@astudent.no 

Nestleder


Maiken Svinøy
nestleder@astudent.no 


Økonomiansvarlig


Emil Olsen Rotset
okonomi@astudent.no 

Prosjektansvarlig


Thomas Aleksander Hansen prosjekt@astudent.no 

Markedsførings-ansvarlig


Hauk Emil Rødli Gjørtz
info@astudent.no 

Arrangementsansvarlig


Simen Sæther
arrangement@astudent.no 


Gruppeansvarlig


Ruben Svedal Jørundland grupper@astudent.no