Skip to content

Styret

Styret i Ålesund Studentsamfunn velges hvert år i april under generalforsamling og sitter til 1. juni påfølgende år. Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) sin viktigste oppgave er å forbedre det sosiale velferdstilbudet til studentene ved NTNU i Ålesund ved å fremme, utvikle og koordinere den studentsosiale aktiviteten i Ålesund.

Klikk her for å lese om stillingene


Leder


Ingrid O. Skodjevåg
leder@astudent.no 


Prosjektansvarlig


Tor Gustav Gulbrandsen
prosjekt@astudent.no


Nestleder


August Hodt
nestleder@astudent.no 


Økonomiansvarlig


Sebastian Ørneberg
okonomi@astudent.no


HR-ansvarlig


Leonora Rimestad
HR@astudent.no


Markedsførings-ansvarlig


Silje Mari Jesken
info@astudent.no 


Arrangements-ansvarlig


Camilla Persen
arrangement@astudent.no 


Hus Ansvarlig


Albertine Rogne
samfunnet@astudent.no 

X