Skip to content

Styret

Styret i Ålesund Studentsamfunn velges hvert år i april under generalforsamling og sitter til 1. juni påfølgende år. Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) sin viktigste oppgave er å forbedre det sosiale velferdstilbudet til studentene ved NTNU i Ålesund ved å fremme, utvikle og koordinere den studentsosiale aktiviteten i Ålesund.

Klikk her for å lese om stillingene

MadelenBilde

Leder

Madelen Nymoen

leder@astudent.no 

Husansvarlig

Thorbjørn Thomas Hansen

samfunnet@astudent.no

Arrangementansvarlig

Børge Skar Eriksen

arrangement@astudent.no

Nestleder

Ludvik Skattum

nestleder@astudent.no

HR-ansvarlig

Antonie Minde Hunshammer

hr@astudent.no

Økonomiansvarlig

Albertine Flem Rogne

okonomi@astudent.no

Prosjektansvarlig

Håkon Tangen

prosjekt@astudent.no

Markedsføringsansvarlig

Kristoffer Ngai Ulvahaug

info@astudent.no

X