Skip to content

Styret

Styret i Ålesund Studentsamfunn velges hvert år i april under generalforsamling og sitter til 1. juni påfølgende år. Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) sin viktigste oppgave er å forbedre det sosiale velferdstilbudet til studentene ved NTNU i Ålesund ved å fremme, utvikle og koordinere den studentsosiale aktiviteten i Ålesund.

Klikk her for å lese om stillingene

Leder

Ingrid Skogjevåg

leder@astudent.no 

Arrangementansvarlig

Camilla G. Persen

arrangement@astudent.no

Husansvarlig

Albertine F. Rogne

sammfunnet@astudent.no

Nestleder

August Hodt

nestleder@astudent.no

HR-ansvarlig

Leonora Rimestad

hr@astudent.no

Økonomiansvarlig

Sebastian Ørneberg

okonomi@astudent.no

Prosjektansvarlig

Tor Gustav Gulbrandsen

prosjekt@astudent.no

Markedsføringsansvarlig

Silje Mari Jesken

info@astudent.no

X