Styret

Styret i Ålesund Studentsamfunn velges hvert år i april under generalforsamling og sitter til 1. juni påfølgende år. Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) sin viktigste oppgave er å forbedre det sosiale velferdstilbudet til studentene ved NTNU i Ålesund ved å fremme, utvikle og koordinere den studentsosiale aktiviteten i Ålesund.

Klikk her for å lese om stillingene


Leder


Børge Eriksen
leder@astudent.no 


Prosjektansvarlig


Thorbjørn Thomas Hansen
prosjekt@astudent.no


Nestleder


Hermann Hansen
nestleder@astudent.no 


Økonomiansvarlig


Daniel Grønhaug
okonomi@astudent.no

_85A2163


HR-ansvarlig


Sunniva Bentsen Eide
HR@astudent.no


Markedsførings-ansvarlig

Sjur Gustavsen
info@astudent.no 


Arrangements-ansvarlig

Madelen Nymoen arrangement@astudent.no