Styret

Styret i Ålesund Studentsamfunn velges hvert år i april under generalforsamling og sitter til 1. juni påfølgende år. Ålesund Studentsamfunn (ÅSS) sin viktigste oppgave er å forbedre det sosiale velferdstilbudet til studentene ved NTNU i Ålesund ved å fremme, utvikle og koordinere den studentsosiale aktiviteten i Ålesund.

Klikk her for å lese om stillingene

Møte SBM-1


Leder


Børge Eriksen
leder@astudent.no 


Prosjektansvarlig


Vilde Andersen
prosjekt@astudent.no


Nestleder


Thea Svendsen
nestleder@astudent.no 


Økonomiansvarlig


Daniel Grønhaug
okonomi@astudent.no


Arrangements-ansvarlig

Morten Sagnes arrangement@astudent.no 


Markedsførings-ansvarlig

TBD
info@astudent.no 


HR-ansvarlig


Mari Ekenes
HR@astudent.no