Skip to content

SYSTEMUTVIKLERE TIL IT-KOMITÈ

Systemutviklere i IT-komiteen til Ålesund Studentsamfunn får jobbe med flere varierte oppgaver. Vi driver med utvikling, koding, design og vedlikehold av nye og eksisterende løsninger for ÅSS. Dette vil foregå gjennom alt fra egne prosjekt, til både små og store løsninger som utvikles alene eller i team sammen med andre. I tillegg til utvikling bistår vi også de andre komiteene i ÅSS med små og store problemstillinger der IT-kompetanse kan være til hjelp.

Ønsker du å komme i kontakt med IT-komitéen sender du en mail til web@astudent.no.

X